Handelsbetingelser

1. Indledning

1.1.  Driften af hjemmesiden og applikationerne varetages af

Hyree ApS

CVR-nr. 41934239 

Østerbrogade 226, st.1, Suite #10

 2100 København Ø.

2. Medlemsskab

2.1.  Adgangen til at benytte af Hyrees tilbudte ydelser afhænger af, at man registrerer sig som medlem på Hyree.

2.2.  Medlemskab af Hyree bliver etableret og er gyldigt ved:

       2.2.1      Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Hyree.

       2.2.2     Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn,                               adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i Hyrees medlemsprofil                           eller oprettelse af medlemskab via Facebook- og Google-profil. Et                             medlem kan til enhver tid under menuen foretage ændringer af eller                       slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af alle                                                       medlemsoplysinger, som er en forudsætning for at blive medlem af                         Hyree, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.3.   Et medlem som opretter serviceydelser/tjenesteydelser, kaldes for ”serviceudbyder”. Et medlem som efterspørger en ydelse kaldes for en ”kunde”.

 

2.4.   Hyree forebeholder sig retten til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert med kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen.

3. Ydelser

3.1.   Hyrees medlemmer erhverver alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for medlemmer at etablere den fornødne kontakt til serviceudbydere, kunder eller efterspørgsler, som annoncerer en serviceydelse eller efterspørgsel, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende privat serviceydelse.

 

3.2.   Hyrees ydelse er gennemført, når medlemmet har fået adgang til de på Hyrees hjemmeside eller applikationer tilgængelige kontaktdetaljer, som brugeren har anmodet om med henblik på at aftale samkørsel. Hvis medlemmet benytter Hyrees online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra kunde til serviceudbyderen.

4. Betaling

4.1.   Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos Hyree. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der oprettes en annonce for serviceydelse eller efterspørgsel.

4.2.   Når en kunde anmoder om en serviceydelse, vil den angivne pris være fastlåst. Det er ikke tilladt at aftale et tillæg i forbindelse med udførelsen af opgaven uden om Hyree.

4.3.   Når en anmodning på en serviceydelse er accepteret, vil kunden forudbetale beløbet til Hyree.

4.4.   Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, som skal bruges til betaling af løn mellem serviceudbyderen og kunden. Ved valg af Hyree til serviceydelsen, trækkes betalingsbeløbet for den pågældende serviceydelse på kundens tilmeldte debit-, kreditkort eller mobilepay og holdes sikkert af et autoriseret tredjeparts selskab. Ved bekræftelse af at opgaven er fuldført fra begge parter bliver beløbet udbetalt til serviceudbyderens tilmeldte bankkonto. Kunden vil opleve et servicegebyrtillæg på 3% af prisen, og ved udbetaling til serviceudbyderen fratrækkes et servicegebyr på 3%.

4.5.   Betalingen mellem Hyree og serviceudbyderen sker når, kunden indberetter at serviceydelsen er udført. Dette sker under kundens menu over anmodede og accepteret serviceydelser. Indberetning af en udført serviceydelse kan kun udføres efter den anmodede serviceydelse er godkendt af serviceudbyderen eller kunden.

4.6.   Hyree kan under ingen omstændigheder drages til økonomisk ansvar for afregningen mellem kunden og serviceudbyderen.

4.7.   Medlemmer er selv ansvarlig for at indberette sin indkomst til SKAT.

5. Aflysning

5.1.   Hvis:

  • Serviceudbyderen og kunden begge er enige i at aflyse serviceydelsen, eller

       At kunden har udført et acceptabelt mange forsøg på at komme i kontakt             med serviceudbyderen, for at få udført den pågældende serviceydelse, ikke           kan komme i kontakt med vedkommende, da er opgaven aflyst.

  • At Hyree er tilfreds med at den aftalte pris skal returneres til kunden.

  • Ved aflysning vil Hyree refundere det totale beløb tilbage til kunden.

5.2.   Hvis en serviceydelse er aflyst

6. Markedsføring

6.1.   Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Hyree fra medlemmer på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

6.2.   Undtagelser for 2.1 ved henvisning til relevant materiale såsom en portefølje. Enhver handling i strid med dette anses som en væsentlige misligholdelse af aftalen mellem Hyree og medlemmet. Hyree forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden eller appen og til at tage yderligere retsskridt, som Hyree anser for nødvendige som følge at overtrædelse af 2.1.

6.3. Ved henvisning af Hyree medlemmer til egen udlejningsforretning eller på anden vis til booking uden om Hyree, forbeholder Hyree sig retten til at opkræve et strafgebyr på 20.000 kr.

7. Medlemmets særlige forpligtelser

7.1.   Medlemmet indestår for, at vedkommendes opgivne data er korrekte, og at afvigelsen af data til Hyree ikke strider mod den til enhver tid hældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

7.2.   Medlemmet indestår for, at vedkommendes anvendelse af Hyrees hjemmeside eller applikation ikke tilfører usædeligt og strafferetligt indhold, samt virus, programmer og software, som kan påføre Hyree samt andre medlemmers software og hardware skade.

7.3.   Medlemmet indestår for, at vedkommende ikke vil gøre brug af data på Hyrees hjemmeside eller applikationer til anden brug end kontakt direkte relateret til Hyrees formidling af serviceydelser, herunder specielt ved benyttelse e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via Hyrees hjemmeside eller applikationer måtte komme i besiddelse af.

7.4.   Medlemmet indestår, for at vedkommende vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelsers beskrevne retningslinjer. Hyree forbeholder sig ved mistanke om misbrug, retten til at analysere medlemmets korrespondance med andre medlemmer via platformen, samt at opsige deres medlemskab.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1.   Hyree agerer alene som mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Hyrees formidling af serviceydelser foregår derfor på brugerens eget ansvar. Hyree hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udførelsen af serviceydelser. Ligeledes hæfter Hyree under ingen omstændigheder for serviceydelser, som ikke færdiggøres helt eller delvist.

8.2.   Medlemmet er indforstået med og accepterer, at Hyree ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Hyrees hjemmeside eller applikationer. Planlægningen, gennemførelsen af, og ansvaret for serviceydelser, afhænger alene af medlemmet som har oprettet serviceydelsen og kunden og vedrører i intet tilfælde Hyree.

8.3.   Hyrees serviceydelser er gennemført, når kunden har markeret serviceydelsen som udført. En gennemført serviceydelse kan midlerne ikke længere refunderes og Hyree kan ikke holdes ansvarlig for uenigheder eller fejl.

8.4.   Hyree kan ikke drages til ansvar for serviceydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og/eller udfald.

8.5.   Hyree kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

8.6.   Hyree kan ikke drages til ansvar for indholdet på Hyrees hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden eller applikationen.

9. Databeskyttelse

9.1.   Ved afvigelse af oplysninger om navn, telefonnummer, beskæftigelse, e-mailadresse, billeder og jobinformation er medlemmet indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Hyrees forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Hyrees hjemmeside eller applikationer.

 

9.2.   Hyree vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Hyrees forretningskoncept om tilbud om serviceydelser. Medlemmet er indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

9.3.   Serviceydelser eller efterspørgsler oprettet på Hyree vil kunne søges frem af søgemaskiner som fx Google.

9.4.   Et medlem kan til enhver tid under menuen foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger, eller ved at kontakte kundesupport via e-mail.

10. Ændring af betingelser

10.1.  Hyree forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser.

10.2.   tilfælde af ændringer, vil medlemmet blive notificeret via e-mail. Ligeledes vil alle ændringer fremgå af Hyrees hjemmeside og applikationer.