PERSONDATAPOLITIK

Introduktion

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Hyree ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe eller levere en ydelse hos os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre dette og for at kunne tilbyde dig vores services. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, hjemmeadresse, postnummer, by, telefonnummer og betalingsoplysninger.

Hyree ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


- Besøger vores hjemmeside

- Bruger vores app

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.hyree.dk er Michael Minh Phan, Oesterbrogade 226 St. 1, Suite #10, 2100 København Ø.

 


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne have overblik over hvilke ydelser du køber og levere gennem os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en relevante informationer der omfatter køb og leveringer på appen.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter du har modtaget registreret dig.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos One.com og Wix.com som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.coms og Wix.coms datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som mellemled til betalingssystemet. Dermed forsøger vi at levere vores produkt bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:


• At få adgang til og få ændret dine persondata


• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til hello@hyree.dk.